Contacte

El consorci de SCIENCE GTS està integrat per set universitats públiques (Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat d’Alacant, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Politècnica de Cartagena i Universitat de Múrcia), la Fundació Sèneca, el Institut de Salut i Investigacions Biomèdiques d’Alacant ISABIAL i agència de comunicació i estratègia ATAMA.

Universitat Jaume I
info@uji.es
www.uji.es

Universitat de València
cdciencia@uv.es
www.uv.es

Universitat Politècnica de València
info@upv.es
www.upv.es

Universidad de Alicante
divulga@ua.es
www.ua.es

Universidad Miguel Hernández
info@umh.es
www.umh.es

Universidad de Murcia
info@um.es
www.um.es

Universidad Politécnica de Cartagena
uccit@upct.es
www.upct.es

SéNeCa Fundación
info@fseneca.es
www.fseneca.es

Menú