Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Biotecnologia alimentària: colors i ciència”

Biotecnologia alimentària: colors i ciència.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Pigments vegetals marcadors de pH. Les antocianines de la llombarda, pigments responsables del color violaci, tenen la peculiaritat de produir un viratge de color quan es modifica el pH del medi en canviar el seu estat de protonació. Quan s’afegeix un àcid, la dissolució amb llombarda canvia de color violeta a vermell per la baixada del pH, per contra quan s’afegeix una base, la dissolució es torna de color verd perquè el pH ha augmentat i les antocianines s’han desprotonat. Aquest efecte es pot aprofitar per dissenyar indicadors de pH que informin sobre la qualitat dels aliments.

Begudes fluorescents. La quinina present a begudes com la tònica és fluorescent quan s’irradia sobre 360nm. En afegir aigua amb llimona i ciclodextrina es produeix una hiperfluorescència deguda a aquest efecte combinat de la baixada del pH i l’augment de rigidesa de la molècula en encapsular-se amb la ciclodextrina. Si ara s’hi afegeix ginebra, com es faria en un GinTonic, baixa la fluorescència dràsticament degut tant a la dilució de la quinina com a la competència de l’alcohol per la cavitat hidrofòbica de la ciclodextrina.

Ruleta científica Ruleta de preguntes sobre biotecnologia alimentària. Preguntes generals sobre la importància de la biotecnologia en les diferents formes en el desenvolupament d’aliments. Adhesius com a premi per els participants.

Observació de microorganismes Observació en plaques de Petri de microorganismes per conscienciar els més joves sobre la importància de la higiene en l’alimentació.

Coordinació: Andrea Martínez Cazorla, estudiant de doctorat de la Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú