Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“La vida en condicions extremes”

La vida en condicions extremes.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Tallers:

 Vídeo. Visualització de medis naturals amb condicions ambientals extremes (ex: sense llum i amb escassetat de recursos en coves, en medis amb altes concentracions de sals, temperatures extremes (congelació, calor) a l’aigua, extrema aridesa en períodes de sequera) i algunes de les seves espècies d’invertebrats característiques adaptades a viure en aquestes condicions.

 Mesoscosmes. Recreació de diferents ambients amb condicions extremes en mesocosmos (aquaris, terraris) amb algunes de les espècies característiques.

Serà una activitat interactiva on els participants podran mesurar les condicions específiques a cada mesocosmos i observar les espècies.

Posters. Posters explicatius on es relacionaran les adaptacions específiques per resistir o tolerar aquestes condicions extremes i la seva aplicabilitat als camps de la medicina, de la indústria, etc.

Coordinació: Josefa Velasco García, Departament dEcologia i Hidrologia, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú