Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Play Economics/Economia i Salut”

Play Economics/Economia i Salut. Tallers.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Tallers:

Experimenta amb l’economia. Els assistents per petits grups afrontaran diferents dilemes econòmics:

– Respecte de la cooperació: El dilema del presoner

– Respecte a l’Ètica: El dilema de la corrupció

– Respecte de la informació: El problema de principal agent

Els participants interaccionen activant el perfil amb un codi QR

Juga amb l’economia. Es realitzaran una sèrie de jocs competitius estratègics per grups i individuals amb la plataforma Classex.

Concursos Hi haurà dos concursos:

– Test per avaluar els coneixements dEconomia. “Quant saps d’economia?”

– Beauty contest, apostar a un número i guanya qui s’acosti al 60% de la mitjana dels números que tots hagin apostat.

Economia i Salut

– Concepte i mesurament de la qualitat de vida relacionada amb la salut a través de l’escala visual analògica.

– Concepte d’any de vida ajustat per la qualitat (AVAC) i càlcul del nombre d’AVAC equivalents segons el seu estat de salut avui.

– Concepte i càlcul de l’Esperança de vida Ajustada per la Qualitat (EVAC)

– Concepte i càlcul del valor monetari de la salut.

 

Coordinació: Francisco Candel Sánchez, Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú