Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Projectes energètics per a Educació”

Projectes energètics per a Educació .

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Tallers:

Maqueta de Turbofán (turbina d’aviació). La impressió 3D per crear material didàctic i millorar el procés ensenyament-aprenentatge.

Videojocs Poly Bridge 2 per a l’aprenentatge d’estructures. Videojocs com a eines didàctiques per a laprenentatge destructures.

Coordinació: Mariano Alarcón García, Departament d’Electromagnetisme i Electrònica, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú