Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Quanta informació a una sola gota!”

Quanta informació a una sola gota!. Tallers.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Tallers:

Saliva com a mostra analítica no invasiva. Durant l’exposició s’aportarà informació sobre saliva com a mostra analítica i la seva importància.

Quina informació ens ofereix una gota de sang?. Està previst fer servir un microscopi i alguns frotis de sang de diferents animals amb diferents patologies. A més, es proporcionarà als interessats informació explicativa il·lustrada sobre cada frotis.

Coordinació: Asta Tvarijonaviciute i Silvia Martínez Subiela, Departament de Medicina i Cirurgia Animal, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú