Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Seguiment de l’Estat Ecològic del Mar Menor”

Utilitzant un pòster com a suport s’exposarà com es fa el seguiment de l’estat ecològic del Mar Menor.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Utilitzant un pòster com a suport s’exposarà com es fa el seguiment de l’estat ecològic del Mar Menor.

Es recrearan en uns petits contenidors els diferents substrats del Mar Menor amb la seva flora i fauna característica. En base a aquests es prepararan unes fitxes per identificar la fauna de cadascú.

S’exposarà un equip de busseig juntament amb el material més freqüent emprat al busseig científic.

S’exposarà el material emprat per al mostreig del sediment (draga i córrer), una columna de sediment del Mar Menor i exposició de la composició dels sediments segons la grandària de gra.

Coordinació: Alfredo Fernández Alías, Departament d’Ecologia i Hidrologia, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

 

Menú