Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Transterrats i si fos tu?”

L’activitat consisteix en una exposició urbana, a peu de carrer, que procura una mirada més humana de tots aquells que en un moment donat de la Història o del temps present van haver de desplaçar-se, migrar forçosament dels seus països respectius, a altres emplaçaments, deixant enrere les seves llars i havent d’afrontar l’aprenentatge d’altres idiomes, el xoc de cultures i costums i assumir-se com a “transterrats”.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

L’activitat consisteix en una exposició urbana, a peu de carrer, que procura una mirada més humana de tots aquells que en un moment donat de la Història o del temps present van haver de desplaçar-se, migrar forçosament dels seus països respectius, a altres emplaçaments, deixant enrere les seves llars i havent d’afrontar l’aprenentatge d’altres idiomes, el xoc de cultures i costums i assumir-se com a “transterrats”.

Mentre els vianants recorren el recinte de taules i tallers, es trobaran amb alguns transterrats, coneguts o anònims, que seran –com ells mateixos– vianants, immortalitzats en imatges i en textos que rememoren les seves experiències.

A través d’un codi QR, els usuaris de la Nit dels Investigadors accediran a informació addicional recollida en una pàgina web dissenyada i realitzada per a l’ocasió per les coordinadores de l’activitat. A la web s’inclourà tant la definició de conceptes clau com breus referències normatives i bibliogràfiques per aprofundir més en aquesta temàtica, així com a les eines utilitzades per les investigadores per a l’estudi d’aquests fenòmens i subjectes històrics.

D’aquesta manera, l’exposició capta moments puntuals d’exili, migracions forçoses, des del segle XVI al XXI, que poden suscitar la curiositat i l’interès tant per conèixer aquests fenòmens migratoris (causes, conseqüències, protagonistes) com les formes i les possibilitats d’estudi des d’una perspectiva històrica (fonts, enfocaments, debats). Per això la pregunta I si fossis tu?

L’objectiu principal és mostrar els moviments migratoris forçosos en els seus contextos, facilitant-ne la comprensió i motivant l’empatia amb els qui els han protagonitzat, tant en temps passats com en el present. El resultat esperat és motivar una societat més solidària, propicia la inclusió i oberta a dinàmiques multiculturals.

L’activitat entre àrees de coneixement s’emmarca en diverses línies i projectes de recerca desenvolupats al Departament d’Història Moderna, Contemporània, d’Amèrica i dels Moviments Polítics i Socials de la Universitat de Múrcia. D’una banda, els projectes Hispanofília (Pla Nacional de Ciència, 2008-actualitat), en què les coordinadores han format part com a investigadores. També el projecte Ajuda Humanitària, conflictes bèl·lics i desplaçaments de població (Ministeri d’Economia i Competitivitat. Direcció General de Recerca Científica i Tècnica, UNED). A més del grup de recerca Repensar els marges, coordinat per Ana Díaz, i el grup Amèrica i Espanya, ahir i avui (E0C5-01) de què forma part Magdalena Garrido.

Coordinació: María Magdalena Garrido Caballero i Ana Díaz Serrano, Departament d´Història moderna, Contemporània, d´Amèrica i del Pensament i Moviments Socials i Polítics, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú