Event principal ERN 2022 -UM-Taller-“Un dia a la vida d’Octavia Hibera”

Un dia a la vida d’Octavia Hibera. Tallers.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Tallers:

Reconstruint la Història a través de l’Arqueologia. Exposició d’algunes de les excavacions que actualment desenvolupa el grup de recerca i els seus principals resultats. S’exposarà la metodologia emprada en una excavació arqueològica per a tot tipus de públic visitant, facilitant a l’espectador infantil una activitat didàctica en què trobin i registrin les seves pròpies troballes.

Coneixent la domus d’Octavia Hibera. A través d’aquesta activitat es donaran a conèixer com eren domus característica d’època romana, quins i com eren els espais que configuraven aquestes estructures i per a què es van fer servir. Es farà una activitat destinada a un públic adult i infantil que consistirà a identificar en un panell els espais d’una domus romana.

L’aixovar domèstic d’Octavia Hibera. Amb aquesta activitat es podran conèixer els objectes quotidians per a l’emmagatzematge, la preparació, el consum d’aliments i altres usos a la vida domèstica d’època romana i la seva importància en els contextos arqueològics on són recuperats.

De la vida i de la mort. Una altra de les activitats que es realitzarà estarà destinada a fer que els visitants coneguin els ritus funeraris al món romà a partir de les evidències en el registre arqueològic. Descobriran aquestes pràctiques a partir de les diferents troballes i coneixeran com sabem que Octavia Hibera realment va existir gràcies al seu epígraf funerari.

Coordinació: Almudena Velo Gala, Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval i Ciències i Tecn. Historiogràfiques, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 30 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú