Event principal ERN 2022 -UPCT-Taller-“Canters per un dia. Taller de construccions medievals”

Es proposa la creació d’un taller d’estereotomia on els alumnes puguin sentir-se com a autèntics mestres picapedrers.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

Es proposa la creació d’un taller d’estereotomia on els alumnes puguin sentir-se com a autèntics mestres picapedrers. La idea és reproduir els sistemes de construcció en pedra basats en l’especejament geomètric, com arcs, voltes i fàbriques a mida real amb dovelles prèviament dissenyades i tallades en un material lleuger, per exemple, poliespan o similar. D’aquesta manera, els alumnes podran comprovar per ells mateixos la capacitat de l’estereotomia per jugar amb la geometria a l’espai i solucionar problemes constructius, independentment de la resistència del material. Aquest taller es planteja com l‟ampliació natural d‟un altre taller presentat en convocatòries anteriors anomenat Miniconstrucciones: el repte de dissenyar i construir un edifici. A l’esmentat taller es proposaven una sèrie de jocs d’edificacions a escala i que suposaven un primer apropament a les estructures. Amb aquest nou taller es pretén fer un pas més en aquesta línia i interactuar amb construccions a mida real, de manera que els alumnes es converteixin en mestres picapedrers per un dia i s’enfrontin als problemes habituals en l’execució d’arcs i voltes reals. A més, aquestes construccions seran practicables; és a dir, un cop acabades, els alumnes podran passar per sota d’aquestes o carregar-les per comprovar-ne l’estabilitat. Sens dubte, això els resultarà sorprenent, ja que seran testimonis de com una mena de puzle tridimensional és capaç de sostenir-se a si mateix a l’espai sense l’ús de cap adhesiu entre les peces.

Entitat organitzadora: Universitat Politècnica de Cartagena

Data i hora: 30 de setembre de 11:00 a 14:00 i de 18:00 a 22:00

Lloc: Herois de Cavite

 

Menú