Event principal ERN 2022 -UV-Taller-“Taller: Fabrica el teu blandiblú i la teua criptonita”

L’objectiu d’aquesta activitat és demostrar l’ús de polímers i una de les seues múltiples propietats des d’un punt de vista divulgatiu i amb materials d’ús diari.La filosofia de la demostració és il·lustrar sobre com són d’importants els processos de cristal·lització per entendre la física de materials.

30/09/2022
Agenda_val, Taller

1) L’objectiu d’aquesta activitat és demostrar l’ús de polímers i una de les seues múltiples propietats des d’un punt de vista divulgatiu i amb materials d’ús diari.

L’activitat consisteix a preparar un polímer entrecreuat (blandiblú), basat en elements d’ús quotidià com a cola transparent, aigua i bòrax. A més, s’utilitza colorant alimentari per donar color al polímer i es poden afegir unes gotes de fluoresceïna (fluoròfor orgànic) per donar-li propietats emissives després de la il·luminació amb llum ultraviolada.

L’alcohol polivinílic (PVA), component de la cola transparent, és soluble amb aigua. Tot i això, en mesclar-se amb bòrax es forma una xarxa tridimensional que atrapa l’aigua i crea un gel semisòlid conegut com a slime o blandiblú.

2) La filosofia de la demostració és il·lustrar sobre com són d’importants els processos de cristal·lització per entendre la física de materials.

En aquesta activitat expliquem la cristal·lització instantània d’acetat sòdic a partir d’una dissolució sobresaturada, és a dir dissolucions que contenen quantitats de solut dissolt sobrepassant el límit que el dissolvent és capaç d’admetre.

Aquestes dissolucions al contacte amb algun nucli de cristal·lització com ara una vareta o un cristall d’acetat sòdic cristal·litzen immediatament de forma exotèrmica (amb despreniment d’energia, en aquest cas calor), amb la qual cosa s’obtenen cristalls massius de manera instantània.

També es pretén mostrar el fenomen de la fluorescència en incloure a les dissolucions quantitats reduïdes d’un compost orgànic fluorescent com la fluoresceïna.

De manera que sota radiació UV el vidre format d’Acetat de sodi emet una llum verda intensa que s’assembla a un cristall de criptonita.

Coordinat per: 1) Raquel Galián i Alejandra Soriano, Investigadores de l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València; 2) Efrén Navarro Moratalla, Jaume Meseguer, Filippo Mione, Ivona Kosic, José Joaquín Perez, Dra. Marta Galbiati, Fernando Cantos i Antonio Monteagudo, Investigadors de l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València.

Data i hora:
30 de setembre 30 de 2022, de 10h a 14h i de 17h a 21h.

Lloc: Museu de les Ciències Príncipe Felipe

Menú