Event principal ERN 2023 -UMU-Taller-“Green Chemical Process Engineering”

Green Chemical Process Engineering

29/09/2022
Agenda_val, Taller

Les activitats programades són les següents:
• Microalga Safari: Aventura verda al món microscòpic
Activitats destacades:
Exposició de reactor de microalgues amb lluminària: Els participants podran explorar un reactor de microalgues en funcionament, amb una il·luminació especial que permetrà veure com les microalgues creixen i es desenvolupen. S’explicarà com aquests diminuts organismes unicel·lulars poden convertir la llum solar en energia i capturar CO2 de l’aire.
Observació de cèl·lules de microalga en microscopi: Mitjançant un reactor en flascó de vidre, els exploradors podran extreure una mostra de microalgues i observar-la a través d’un microscopi. Aquesta activitat els permetrà apreciar la bellesa i la complexitat de les cèl·lules de microalgues i comprendre el seu paper en la fotosíntesi i el procés de producció d’energia.
Mesura de velocitat de l’aire amb fluxòmetre: Els nens i els pares podran experimentar amb un fluxòmetre de vidre i entendre com es mesura la velocitat de l’aire. S’explicarà per què és important controlar el flux d’aire als difusors del reactor de microalgues perquè les cèl·lules creixin de manera òptima i eficient.
Pòsters educatius: S’exhibiran pòsters informatius que expliquen el cicle de captació de CO2 per part de les microalgues i com aquestes petites meravelles poden contribuir a la sostenibilitat del planeta. Altres pòsters abordaran el disseny de bioreactors i com la biomassa de microalgues pot aprofitar-se com a fertilitzant i biocombustibles, mostrant el seu potencial com a alternatives verdes.
Amb “Microalga Safari: Aventura verda al món microscòpic”, es brindarà als nens i als seus pares una experiència emocionant i educativa sobre el fascinant món de les microalgues i el seu potencial per contribuir a la cura del medi ambient. Es fomentarà la curiositat científica i es promourà la consciència sobre la importància de desenvolupar tecnologies sostenibles i respectuoses amb el planeta.

• ElectricWater Wonders: Un viatge electritzant a la depuració d’aigües
Activitats destacades:
Piles de combustible microbianes en acció: Els participants podran veure de prop les piles de combustible microbianes en funcionament. A través d’un procés màgic, els bacteris s’alimentaran de la matèria orgànica a l’aigua residual simulada (per evitar males olors i prevenir possibles problemes bacterians amb l’aigua residual), alliberant electrons que seran recol·lectats per produir electricitat. Aquesta demostració en viu mostrarà com la Química Verda pot convertir les deixalles en recursos valuosos i sostenibles.
Registre en temps real del voltatge: Un registre de dades de voltatge connectat a un ordinador permetrà als nens i els seus pares veure en temps real el treball impressionant que estan fent les piles microbianes. Per demostrar-ne la veracitat, mesurarem una pila típica d’1,5 V, demostrant com l’equip mostra el voltatge real, destacant l’impacte positiu que aquestes petites piles poden tenir al món real.
Interacció amb experts: Nosaltres, com a experts en la matèria, estarem presents per explicar el procés darrere de les piles de combustible microbianes i respondre les preguntes curioses dels nens. Es fomentarà la curiositat científica i s’inspirarà els nens a considerar com la ciència i la tecnologia poden ser aliades per enfrontar els desafiaments ambientals.

Pòster i esquemes didàctics: Una sèrie de pòsters i esquemes didàctics colorits estaran disponibles per il·lustrar i explicar de manera clara i accessible el funcionament de les piles de combustible microbianes. Els esquemes explicaran com la matèria orgànica es converteix en electricitat i com aquest procés contribueix a depurar l’aigua residual. També hi haurà documents gràfics per explicar el disseny d’aquestes piles, les parts que componen el sistema i la importància d’estudiar aquests materials.
Foment de la consciència ambiental: Durant l’esdeveniment, cal destacar la importància de la sostenibilitat i la cura del medi ambient. S’emfatitzarà com aquestes tecnologies poden ajudar a reduir la contaminació i produir energia renovable, protegint el nostre recurs valuós, l’aigua.
“ElectricWater Wonders: Un viatge electritzant a la depuració d’aigües” ofereix una experiència emocionant d’aprenentatge interactiu, on els nens i els seus pares podran descobrir el poder de la química verda i la tecnologia sostenible mentre exploren el fascinant món de l’aigua residual. Els participants descobriran com la ciència i la tecnologia poden treballar juntes per crear un futur més sostenible i net.

Coordinació: Francisco José Hernández Fernández, Departament dEnginyeria Química, Universitat de Múrcia.
Dia i hora: 29 de setembre, de 18 a 22 hores.
Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia

Menú