Event principal ERN 2023 -UMU-Taller-“Grup ARHIS. Arqueologia i investigació”

Exposició d’algunes de les excavacions que actualment el grup de recerca desenvolupa i els resultats principals.

29/09/2022
Agenda_val, Taller

Les activitats organitzades són les següents:

  • Reconstruint la història a través de l’arqueologia

Exposició d’algunes de les excavacions que actualment el grup de recerca desenvolupa i els resultats principals. S’exposarà la metodologia emprada en una excavació arqueològica per a tot tipus de públic visitant, facilitant a l’espectador infantil una activitat didàctica en què trobin i registrin les seves pròpies troballes.

Material: Cartelleria, reproducció en pantalla, calaix de sorra i reproduccions de ceràmica i os.

  • Troballes durant una excavació arqueològica

Amb aquesta activitat es podran conèixer els objectes habituals que es recuperen durant una intervenció arqueològica, així com conèixer-ne la importància i la rellevància a l’hora de datar una unitat estratigràfica o un context arqueològic.

Materials: Caixa de sorra, reproduccions de diferents objectes d’època romana, raspalls i brotxes de mida petita.

  • De la vida i de la mort

Una altra de les activitats que es realitzarà estarà destinada a que els visitants coneguin els ritus funeraris al món romà i al món islàmic a partir de les evidències en el registre arqueològic. Descobriran aquestes pràctiques a partir de les diferents troballes i coneixeran les diferències existents entre tots dos rituals funeraris.

Materials: Cartelleria. Bossa de sorra, esquelet de plàstic.

  • El món de la musivaria

Activitat destinada a ensenyar el procés d¿elaboració d¿un mosaic. A més, comptarà amb un taller didàctic reservat per als més joves on podran realitzar el seu propi mosaic.

Materials: Fotocòpies de mosaics tamany A4. Pots de cua de fuster. Tessel·les de diversos colors.

  • Recrea l’escena: La vinyeta medieval desconstruïda!

Aquesta activitat, que es desenvolupa en el marc de l’esdeveniment de la Nit Europea dels investigadors, té com a públic objectiu els infants perquè puguin participar en les diferents activitats que es duran a terme a l’estand. Per a aquest públic infantil, l’activitat es resoldrà al voltant d’una resolució de diversos puzles creats a partir de vinyetes extretes de diferents títols de còmic del gènere històric. Aquesta acció contribuirà a afavorir el desenvolupament de competències com el pensament lògic, la motricitat fina i la paciència i el maneig de la frustració alhora que s’ofereix com una activitat per a tota la família.

Materials: Paper, plastificació i tisores per retallar les escenes.

 

Coordinació: Javier Gómez Marín, Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 29 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú