Event principal ERN 2023 -UMU-Taller-“LuminisCiència Oculta”

La quinina present a begudes com la tònica és fluorescent quan s’irradia sobre 360nm. En afegir aigua amb llimona i ciclodextrina es produeix una hiperfluorescència deguda a aquest efecte combinat de la baixada del pH i l’augment de rigidesa de la molècula en encapsular-se amb la ciclodextrina.

29/09/2022
Agenda_val, Taller

Els tallers que s’han programat per a totes les edats en aquesta activitat són els següents:

Activitats presencials:

  • Begudes fluorescents

La quinina present a begudes com la tònica és fluorescent quan s’irradia sobre 360nm. En afegir aigua amb llimona i ciclodextrina es produeix una hiperfluorescència deguda a aquest efecte combinat de la baixada del pH i l’augment de rigidesa de la molècula en encapsular-se amb la ciclodextrina. Si ara s’hi afegeix ginebra, com es faria en un GinTonic, baixa la fluorescència dràsticament, degut tant a la dilució de la quinina com a la competència de l’alcohol per la cavitat hidrofòbica de la ciclodextrina.

  • Missatges secrets

La fenolftaleïna és un indicador de pH que en dissolucions àcides és incolor, però quan sobrepassa el pH 8,3-10 canvia a un color rosaci. Aquesta propietat permet escriure missatges secrets que només es poden desxifrar utilitzant dissolucions bàsiques, i ocultats novament amb dissolucions àcides.

Els indicadors de pH són de vital importància, ja que es fan servir en indústria alimentària, farmacèutica i cosmètica per aconseguir uns productes segurs i de qualitat.

  • Investigació criminal

Cada persona és una combinació única de centenes de factors diferents que vénen determinats pels seus gens, els quals defineixen la seva identitat biològica. Entre ells, hi ha les empremtes dactilars formades per les papil·les dels rovells dels dits. Aquestes es formen durant la gestació i es mantenen durant tota la vida sense canvis significatius. Les empremtes dactilars són úniques a cada individu, per la qual cosa poden utilitzar-se per identificar persones de forma inequívoca. Els investigadors poden revelar les empremtes dactilars a l’escena d’un crim per trobar el culpable utilitzant pols de grafit, ja que es fixa al greix que deixen els dits quan toquen una superfície.

Activitats Online:

  • Begudes fluorescents

*Vídeo de l’experiment*

La quinina present a begudes com la tònica és fluorescent quan s’irradia sobre 360nm. En afegir aigua amb llimona i ciclodextrina es produeix una hiperfluorescència deguda a aquest efecte combinat de la baixada del pH i l’augment de rigidesa de la molècula en encapsular-se amb la ciclodextrina. Si ara s’hi afegeix ginebra, com es faria en un GinTonic, baixa la fluorescència dràsticament, degut tant a la dilució de la quinina com a la competència de l’alcohol per la cavitat hidrofòbica de la ciclodextrina.

  • Missatges secrets

*Vídeo de l’experiment*

La fenolftaleïna és un indicador de pH que en dissolucions àcides és incolor, però quan sobrepassa el pH 8,3-10 canvia a un color rosaci. Aquesta propietat permet escriure missatges secrets que només es poden desxifrar utilitzant dissolucions bàsiques, i ocultats novament amb dissolucions àcides.

Els indicadors de pH són de vital importància, ja que es fan servir en indústria alimentària, farmacèutica i cosmètica per aconseguir uns productes segurs i de qualitat.

  • Investigació criminal

*Vídeo de l’experiment*

Cada persona és una combinació única de centenes de factors diferents que vénen determinats pels seus gens, els quals defineixen la seva identitat biològica. Entre ells, hi ha les empremtes dactilars formades per les papil·les dels rovells dels dits. Aquestes es formen durant la gestació i es mantenen durant tota la vida sense canvis significatius. Les empremtes dactilars són úniques a cada individu, per la qual cosa poden utilitzar-se per identificar persones de forma inequívoca. Els investigadors poden revelar les empremtes dactilars a l’escena d’un crim per trobar el culpable utilitzant pols de grafit, ja que es fixa al greix que deixen els dits quan toquen una superfície.

 

Coordinació: Silvia Navarro Orcajada, Departament de Bioquímica i Biologia Molecular “A”, Universitat de Múrcia.

Dia i hora: 29 de setembre, de 18 a 22 hores.

Lloc: Pati del Campus de la Mercè, Universitat de Múrcia.

Menú