Event principal ERN 2023 -UV-Taller-“L’arc iris de la col llombarda”

L’objectiu d’aquest taller és mostrar la possibilitat d’explicar i entendre el concepte del pH a través d’un producte natural com pot ser, en el nostre cas, la col llombarda.

29/09/2022
Agenda_val, Taller

L’objectiu d’aquest taller és mostrar la possibilitat d’explicar i entendre el concepte del pH a través d’un producte natural com pot ser, en el nostre cas, la col llombarda. La llombarda conté uns pigments anomenats antocianines que canvien de color quan estan en contacte amb àcids i bases. Per aquesta raó, l’extracte de col llombarda s’utilitza com a indicador natural, posat que adquireix un color rosa o roig en un medi àcid i blau, verd o groc en un medi bàsic. Els indicadors àcid-base o indicadors de pH són àcids o bases orgàniques febles; la seua forma sense dissociar és diferent de la del seu àcid o base conjugat corresponent. El canvi de color que es dóna té lloc per un canvi estructural de la substància indicadora induïda per la protonació o desprotonació del producte. Els químics utilitzen el pH per indicar de forma precisa la acidesa o la basicitat d’una substància. Normalment, el pH oscil·la entre els valors de 0 (més àcid) a 14 (més bàsic).

Alguns vegetals, com la col llombarda, la maduixa o les cebes roges tenen un grup de substàncies (antocianines) que són molt sensibles i els canvis de pH, perquè poden utilitzar com a indicadors naturals. Les antocianines són un conjunt de pigments hidrosolubles responsables de la coloració roja, blava o violada de moltes flors, fruites, hortalisses, etc. ús quotidià, entre els que poden incloure certs aliments i productes de neteja.

Coordinat per: Natalia Muñoz Padial

Data i hora:
29 de setembre de 2023, de 10h a 14h i de 16.30h a 20h.

Lloc: Cobert número 2 del Port de València.

Menú