Event Principal ERN UA -2022- Taller “Biotecnologia Blava”

L’objectiu d’aquest taller és divulgar la tasca duta a terme pel Laboratori de Fitopatologia, així com ensenyar als més petits la importància de cuidar el medi ambient.

30/09/2022
Agenda_val, Esdeveniment General, Taller

L’objectiu d’aquest taller és divulgar la tasca duta a terme pel Laboratori de Fitopatologia, així com ensenyar als més petits la importància de cuidar el medi ambient. Mostrar agents infecciosos de les plantes perquè els nens i adults puguin conèixer més sobre ells i com manejar plagues i malalties de forma sostenible. Mostrar el control de fongs beneficiosos (ACB) sobre plagues i malalties. Ensenyar al públic que cuidar les seves pròpies plantes a casa per produir aliments pot ser fàcil i sostenible, estalviant diners i generant menys residus. Conscienciar sobre la importància del maneig sostenible de plagues i malalties de plantes. Donar a conèixer els recursos nous que ofereix el coneixement en ficologia i la importància de les algues als ecosistemes marins. Donar a conèixer les utilitats en control de plagues de substàncies naturals sostenibles. Manejar subproductes del medi marí per revalorar-los i utilitzar-los en nous usos. Conéixer el quitosà de diferents fonts d’origen marí.

Programa: Sembrar llegums en cotons humits que posteriorment es podran endur a casa. Mostrarem exemples de com evolucionaran aquestes plantes amb altres que ja s’hagin sembrat amb anterioritat. Presentació i vista al microscopi d’agents de control biològic (insectes, fongs). Vista al microscopi de preparacions de diferents espècies d’algues i productes que se’n deriven. Presentació de diferents espècies de crustacis amb què hem treballat per a l’obtenció de quitosà. Preparació d’encapsulats de quitosà.

Coordinació: Federico López-Moya, Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada, Universitat d’Alacant

Data i hora: 30/09/2022 18:00-22:00.

Lloc: Universitat d’Alacant – Campus Sant Vicent del RaspeigImatge

Menú